Vizualizarea informaţiilor privind guvernul deschis vs accesarea și protecția datelor cu caracter personal

În secolul informaţional protecţia datelor cu caracter personal capătă noi valenţe. Uniunea Europeană, Consiliul Europei au adoptat o serie de documente, aplicabile pe continentul european întru protejarea efectivă a acestui drept fundamental, cum ar fi: Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenţia 108), Protocolul adiţional la Convenţia 108, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, articolului 8 din CEDO, Directiva 95/46, Regulamentul nr. 1049/2001 etc. 

Indiferent dacă deschideţi un cont bancar, dacă vă creaţi un cont pe un site de socializare sau rezervaţi un bilet de avion online, transmiteţi informaţii personale vitale, cum ar fi numele, adresa şi numărul cardului de credit etc. În situaţia aceasta, apare întrebarea: ce se întâmplă cu aceste date, pot ele să ajungă pe mâini rele şi care vă sunt drepturile în ceea ce priveşte informaţiile cu caracter personal? etc. 

De aceea şi trebuie să ştim că fiecare cetăţean are dreptul la protecţia datelor sale cu caracter personal, iar conform legislaţiei UE, datele cu caracter personal pot fi preluate numai în condiţii stricte şi în scopuri legitime. Mai mult ca atât, persoanele, organizaţiile care colectează şi gestionează informaţiile cu caracter personal au obligaţia de a le proteja împotriva abuzurilor şi de a respecta anumite drepturi pe care le deţine.

Accesul la datele publice și protecția datelor cu caracter personal au fost câteva din temele abordate la conferința „Open Government vs Personal Data Protection”, care a fost organizată pe data de 06 noiembrie 2019 de LID Moldova în parteneriat cu Fundația Youth Development for Innovation și cu sprijinul financiar al Fundației Friedrich Naumann.

La atelier au participat:

 • Aurelia Salicov -Y4I Foundation
 • Raimar Wagner – Friedrich Naumann Foundation
 • “Victor Guzun – LID Moldova Expert, Ex-Ambasadorul Republicii Moldova în Estonia”
 • Kevin Tammearu – Șef de dezvoltare a afacerilor ”Cybernetica”, Estonia, Tallin
 • Anatolie Eșanu – Jurnalist ”Ziarul de Gardă”
 • Ilie Chirtoacă – Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 • Igor Bercu – Agenția de Guvernare Electronică
 • Olga Demian – Fondator S.R.L. “D /ONE”
 • Ovidiu Voicu – Centrul pentru Inovare Publică, România
 • Mihai Grecu – Institutul de dezvoltare a societății informaționale
 • Ion Roșca – StarNet
 • Andrei Rusnac – A.O ”Comunitatea internetului”
 • Adrian Ermurachi – Guvernul Republicii Moldova, Cancelaria de Stat
 • Ana Calinici – Parlamentul Republicii Moldova
 • Radu Mihail – Senator, Parlamentul României
 • Sergiu Bozianu – Președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private, Director ”Data Protection Law”

reprezentanți ai entităților implicate nemijlocit în lucru cu datele deschise.

Evenimentul a fost un dialog deschis cu actorii cheie din sectorul public, societatea civilă, comunitatea dezvoltatorilor, partenerii de dezvoltare, pe marginea agendei de date guvernamentale deschise, protecţia datelor cu caracter personal, importanța și relevanța acestora.