COMUNICAT DE PRESĂ: „Lansarea raportului nr. 2 de monitorizare: Activitatea concurenților electorali pe dimensiunea online în timpul campaniei electorale.”

Resursele social media oferă concurenților electorali posibilitatea de a interacțiune mult mai strâns cu alegătorii, fiind liber disponibile tuturor actorilor electorali, dar și posibilitatea de apariție pe dimensiunea online a