Vizualizarea informaţiilor privind guvernul deschis vs accesarea și protecția datelor cu caracter personal

În secolul informaţional protecţia datelor cu caracter personal capătă noi valenţe. Uniunea Europeană, Consiliul Europei au adoptat o serie de documente, aplicabile pe continentul european întru protejarea efectivă a acestui