Regulament cu privire la organizarea concursului de recunoaște publică a meritelor voluntarilor din Republica Moldova în cadrul ”Festivalul Voluntarilor 2019”, ediția a XVI-a

REGULAMENT APROBAT DE
Fundația Youth Development for Innovation
în persoana Dnei Aurelia Salicov, Preşedinte

REGULAMENT COORDONAT CU
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
în persoana Dnei Liliana Nicolaescu-Onofrei, Ministru

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la ”Festivalul Voluntarilor 2019”, ediția a XVI-a, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaților  la categoriile din cadrul galei de premiere a Festivalului.

Această activitate are loc prin intermediul proiectului ,,Festivalul Voluntarilor – 2019” implementat de Fundația ”Youth Development for Innovation”, cu suportul financiar al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

I. DESCRIERE GENERALĂ:

1.1. „Festivalul Voluntarilor” este un eveniment organizat anual pentru a recunoaște public meritele voluntarilor din Republica Moldova.

1.2. Organizatorii evenimentului sunt: Fundația Youth Development for Innovation, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și alte ONG-uri pentru promovarea legii și activităților de voluntariat.

1.3. Metoda de recunoaștere publică a meritelor în cadrul Festivalului Voluntarilor este concursul, organizarea căruia este reglementată prin prezentul Regulament.

II. LA CONCURS POT PARTICIPA:

2.1. voluntari de orice vârstă și apartenență;
2.2. organizații, instituții gazdă a activităților de voluntariat, companii şi grupuri de inițiativă ce promovează voluntariatul;
2.3. persoane talentate în ale scrisului, artei fotografice și video;
2.4. jurnalişti / bloggeri care au promovat activitățile de voluntariat.

III. PROCEDURA DE APLICARE

Dosarul pentru concurs: Fiecare aplicat urmează să completeze formularul de participare, care poate fi accesat pe pagina web: www.y4i.eu, categoria Festivalul Voluntarilor 2019 și să anexeze copia buletinului de identitate și datele contului bancar pe care urmează a fi transferat eventualul premiu bănesc, precum şi alte materiale relevante din 2019 (scrisori de recomandare, diplome, certificate – în conformitate cu premiul la care se aplică).

Dosarul de aplicare va fi expediat electronic la adresa office@y4i.eu, până la data de 25 noiembrie 2019, ora 23:59 cu indicarea denumirii categoriei pentru care se aplică la subiectul mesajului. Chiar dacă aplicantul depune dosarul pentru mai multe secțiuni, acesta va primi doar un premiu.

Limba de uz în formularele de aplicare poate fi: româna, rusă, engleza.

IV. PARTICIPANŢII POT APLICA LA UNA DIN URMĂTOARELE CATEGORII:

 1. Cea mai activă Organizaţie / Asociaţie Obştească, care promovează voluntariatul în RM;
 2. Cel mai activ voluntar / Coordonator de voluntari;
 3. Cel mai activ jurnalist / blogger care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2019;
 4. Cel mai bun eseu la tema: ”Importanța activităților de voluntariat pentru educație și formare profesională”;
 5. Voluntariatul promovat prin intermediul multimedia, secțiune foto și video;
 6. Cel mai activ grup de inițiativă care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2019;
 7. Cel mai bun proiect/ activitate/ acțiune de voluntariat realizată în 2019;
 8. Cea mai activă companie implicată în acțiuni de voluntariat și responsabilitate social-corporativă pe parcursul anului 2019;
 9. ”Ambasadorul Voluntariatului”- persoanele publice fac voluntariat;

V. JURIZARE

5.1. Juriul  se formează dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 5 persoane, dintre care un reprezentant al MECC și un reprezentant al Comisiei de certificare a instituției gazdă a activității de voluntariat;
5.2. Președintele juriului va fi ales de către forul reprezentativ, acesta fiind responsabil de comunicarea rezultatelor finale.
5.3. Membrii juriului nu pot fi candidați la categoriile de premiere
5.4. Perioada de examinare a dosarelor este de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de aplicare la concurs.
5.5. Actul juridic prin care se confirmă rezultatele jurizării este procesul verbal al ședinței de jurizare, semnat în 3 exemplare.
5.6. Atribuirea rezultatelor la fiecare categorie se va face în baza punctajului. Valoarea punctajului va fi atribuită în funcție de criteriile pe care le avem indicate la fiecare categorie în parte. Fiecare criteriu va fi evaluat pe o linie de la 0 la 5 puncte. Fiecare criteriu dacă se va regăsi în răspunsul aplicantului va obține 5 puncte, dacă se va regăsi parțial, va fi evaluat pe o scară de la 0 la 5 în conformitate cu identificarea lui în răspuns.

VI. CRITERIILE DE SELECTARE:

(1) Cea mai activă organizație care promovează voluntariatul în Republica Moldova*

 1. nr. de activități realizate în 2019;
 2. nr. de voluntari implicați;
 3. schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul);
 4. nr. de beneficiari direcți și indirecți;
 5. elemente de noutate și inovare;
 6. parteneriatul cu alte instituții.

Atenție! Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de site/rețele de socializare în care sunt afișate activitățile.

(2) Cel mai activ voluntar / Coordonator de voluntari;

 1. nr. de activități, în care a fost implicat pe parcursul anului 2019;
 2. viziunea referitor la activitatea de voluntariat;
 3. schimbări pe care le-a generat implicarea coordonatorului;
 4. beneficiul pentru comunitate;
 5. diplome, recomandări eliberate coordonatorului de voluntari rapoarte a activității de voluntariat;
 6. ore dedicate activității de voluntariat.

Atenție! Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de site/rețele de socializare în care sunt afișate activitățile.

(3) Cel mai activ jurnalist / blogger care promovează voluntariatul;

 1. nr. de materiale publicate în anul 2019 în domeniul voluntariatului (articole ce promovează voluntariatul în Republica Moldova sau peste hotare);
 2. relevanța şi originalitatea articolelor;
 3. impactul materialelor media (numărul aproximativ de beneficiari).

Atenție! Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de site/rețele de socializare în care sunt afișate activitățile.

(4) Cel mai bun eseu la tema “Importanța activităților de voluntariat pentru educație și formare profesională”;

 1. argumentarea constructivă a opiniei;
 2. sugestii concrete în promovarea voluntariatului în rândul tinerilor;
 3. exprimarea şi coerența ideilor;
 4. soluții viabile de implicare în viața comunității.

Atenție! Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de site/rețele de socializare în care sunt afișate activitățile.

(5) Voluntariatul promovat prin intermediul multimedia;

 1. se acceptă materiale color sau alb-negru și cu o rezoluție nu mai mică de 10 megapixeli;
 2. încadrare în tema concursului (capacitatea de transmitere a mesajului);
 3. creativitate şi originalitate;
 4. calitate artistică/tehnică;
 5. lucrări foto-video, însoțite de o descriere succintă a mesajului;
 6. un participant poate aplica la concurs cu maxim 3 poze sau video.

Atenție! Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de site/rețele de socializare în care sunt afișate activitățile.

(6) Cel mai activ grup de inițiativă care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2019

 1. nr. de activităţi realizate în 2019;
 2. nr. de voluntari implicaţi;
 3. impactul activităţilor;
 4. parteneriatul cu alte instituţii.
 5. necesitatea public a activității realizate;
 6. impactul public a schimbării ce se tinde a fi realizată.

Atenție! Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de site/rețele de socializare în care sunt afișate activitățile.

(7) Cel mai bun proiect / activitate / acțiune de voluntariat realizată în 2019*

 1. impactul proiectului / activității asupra societății
 2. rolul voluntarilor în implementarea proiectului / activităţii
 3. numărul de voluntari implicaţi/ beneficiari şi rezultatele obținute

Atenție! Proiectul se consideră eligibil dacă este însoțit de imagini, link-uri de site/rețele de socializare în care sunt afișate activitățile.

(8) Cea mai activă companie implicată în acțiuni de voluntariat și responsabilitate social-corporativă pe parcursul anului 2019;

 1. nr. de proiecte realizate cu implicare a angajațilori și voluntarilor pe parcursul anului 2019
 2. numărul de voluntari implicaţi / beneficiari şi rezultatele obținute
 3. impactul activităților asupra societății
 4. dovada realizării activității – materiale scrise, foto, audio și video care promovează voluntariatul etc;

Atenție! Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de site/rețele de socializare în care sunt afișate activitățile.

(9) ”Ambasadorul faptelor bune 2019” – persoanele publice fac voluntariat

 1. nr. de activități, în care a fost implicat pe parcursul anului 2019
 2. viziunea referitor la activitatea de voluntariat
 3. beneficiul pentru comunitate

Atenție! Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de site/rețele de socializare în care sunt afișate activitățile.

VII. PREMII

Toți câștigătorii Festivalului Voluntarilor, ediția a XVI-a vor primi premii bănești, diplome eliberate de către autoritățile publice centrale în parteneriat cu organizatorii concursului și cadouri oferite de partenerii evenimentului vor fi înmânate în cadrul Festivalului de premiere din 5 decembrie 2019.

Pentru ridicarea premiilor va fi nevoie de prezentarea unui act de identitate (certificat de naștere, buletin de identitate).

Valoarea premiilor:

10000 lei, brut pentru următoarele categorii: (4 premii bănești și diplomă guvernamentală).

 1. Cea mai activă Organizaţie / Asociaţie Obştească, care promovează voluntariatul în RM;
 2. Cel mai activ voluntar / Coordonator de voluntari;
 3. Cel mai activ grup de inițiativă care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2019;
 4. Cel mai bun proiect/ activitate/ acțiune de voluntariat realizată în 2019;

7000 lei, brut pentru următoarele categorii: (5 premii bănești și diplomă guvernamentală).

 1. Cel mai activ jurnalist / blogger care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2019;
 2. Cel mai bun eseu la tema: ”Importanța activităților de voluntariat pentru educație și formare profesională”;
 3. Voluntariatul promovat prin intermediul multimedia, secțiune foto și video;
 4. Cea mai activă Companie implicată în acțiuni de voluntariat pe parcursul anului 2019;
 5. ”Ambasadorul Voluntariatului”- persoanele publice fac voluntariat;

Premiile bănești vor fi transferate pe conturile bancare ale câștigătorilor după reținerea taxelor și impozitelor reglementate de legislația în vigoare la momentul acordării premiilor.

În cazul în care câștigătorul, din motive obiective, nu va putea fi prezent la eveniment, acesta va delega în locul lui o altă persoană, informând organizatorii, cu cel puțin 24 ore înainte, la adresa office@y4i.eu. La necesitate premianții și persoanele delegate vor prezenta  buletinele de identitate în cadrul evenimentului.

VIII. ANUNȚAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

Rezultatele jurizării vor fi prezentate în cadrul „Festivalului Voluntarilor 2019”, la data de 5 decembrie, curent, începând cu ora 15:00. Locul desfășurării evenimentului va fi anunțat de către organizatori.

Actul juridic prin care se confirmă rezultatele jurizării este procesul verbal al ședinței de jurizare, semnat de către toți membrii juriului, în 3 exemplare.

IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Deschiderea perioadei de aplicare 25 octombrie 2019
Încheierea perioadei de aplicare 25 noiembrie 2019, ora 23:59
Evaluarea dosarelor 26 noiembrie 2019 – 30 noiembrie  2019
Anunțarea rezultatelor 5 decembrie 2019, ora 15:00

X. ARHIVAREA DOSARELOR

Toate dosarele depuse în cadrul concursului anunțat anual vor fi arhivate şi păstrate la sediul Fundației Youth Development for Innovation după cum urmează:

 • dosare respinse – timp de 1 an de la anunțarea rezultatelor finale;
 • dosare acceptate – timp de 2 ani de la anunțarea rezultatelor finale.

XI. DISPOZIŢII FINALE

Fundația Youth Development for Innovation va folosi informația din formularele de aplicare la concurs şi din documentele prezentate exclusiv cu titlu de uz intern, pentru evaluarea candidaților şi desemnarea câștigătorilor proiectului, sub nici o formă sau împrejurare datele nu vor fi făcute publice, fără acordul solicitantului.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Aplicanţii care au furnizat informații incomplete și/sau eronate și/sau plagiate şi au prezentat documente falsificate nu vor fi eligibili pentru nici un alt program administrat de către Fundația Youth Development for Innovation.

Concursul se va încheia cu ceremonia de înmânare a Diplomelor de recunoaște publică a meritelor voluntarilor organizat în comun acord cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Coordonatorul de proiect şi donatori.

XII. ALTE PREVEDERI

Prin participarea la acest concurs, fiecare aplicant își dă acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea de către organizatori a datelor cu caracter personal. Organizatorii va prelucra aceste date doar în scopul organizării și promovării concursului.

În cazul existenței unor conflicte în cadrul examinării dosarelor, membrii juriului vor ține cont de valori: mod sănătos de viață; toleranță; respect; responsabilitate; profesionalism; spirit de echipă; transparență; cooperare; sustenabilitatea mediului înconjurător și drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen.