Program de Granturi 15.000 USD

UCIP IFAD vine în sprijinul fermierilor autohtoni pentru a face față schimbărilor climatice, oferindu-le suport și încurajând practicile agricole durabile, adaptabile la noile condiții climatice.

Astfel, UCIP IFAD oferă granturi pentru procurarea echipamentului agricol care le va permite fermierilor să devină rezilienți în fața provocărilor climatice.

𝐂𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚:
Întreprinderile, înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau fermieri privați, care își desfășoară activitatea antreprenorială de cel puțin 1 an în zonă rurală și dețin în proprietate și/sau arendă până la 50 ha de teren.

𝐒𝐮𝐦𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢:

  • Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de𝟕 𝟓𝟎𝟎 𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐔𝐀 𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫;
  • Pentru cooperative: 50% din costul investiției/tehnicii agricolă, dar nu mai mult de𝟏𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐔𝐀 per solicitant de grant.

Pentru informații și asistență în procesul de aplicare, contactează: 𝟎𝟔𝟎𝟏𝟒𝟗𝟒𝟗𝟒 sau accesează link-ul: https://investitii.md/