Lansarea raportului nr. 3 de monitorizare: Activitatea concurenților electorali pe dimensiunea online în timpul campaniei electorale.

Resursele social media oferă concurenților electorali posibilitatea de a interacțiune mult mai strâns cu alegătorii, fiind liber disponibile tuturor actorilor electorali, dar și posibilitatea de apariție pe dimensiunea online a activității electorale a numeroase încălcări prin promovare de conținut manipulator, știri false sau dezinformare.

La 20.03.2019 a fost lansat, de către Fundația Youth Development for Innovation, cel de-al treilea raport de monitorizare electorală online a activității concurenților electorali în cadrul alegerilor parlamentare 2019. Acest raport se concentrează pe analiza activității candidaților electorali în cadrul alegerilor parlamentare din februarie 2019, perioada monitorizată este 25 ianuarie – 24 februarie, 2019. Documentul stabilește care sunt instrumentele utilizate în campanie de către diferiți candidați electorali, atât pe circumscripția națională, cât și pe circumscripțiile uninominale, care au fost principalele încălcări identificate și ce resurse au raportat concurenții pentru promovare în mediul online.

Conform datelor prezentate, lideri la capitolul cheltuieli raportate pentru publicitate prin mijloace electronice sunt Partidul Politic “Șor”, Partidul Democrat, Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor. Dintre candidații independenți, lideri la capitolul cheltuieli raportate pentru publicitate prin mijloace electronice sunt Palancica Roman (Circumscripția 51), Ghilețchi Valeriu (Circumscripția 51), Patron Alexandrin (Circumscripția 51). Rapoartele financiare depuse către CEC nu conțin informații suficient de detaliate despre cheltuielile de promovare digitală, fiind raportată doar suma. De exemplu, în cazul promovării la TV și în presa scrisă, există mai multe detalii despre aceste cheltuieli.

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” pdf=”http://y4i.eu/wp-content/uploads/2019/03/Raport-step-3-1.pdf”]

Dintre cei 200 de candidați înregistrați în cursa electorală pe dimensiunea circumscripțiilor uninominale,  activitatea cărora a fost analizată în cadrul acestui raport, 126 sunt prezenți pe cel puțin o platformă din cele cinci analizate, iar 74 nu pot fi găsiți pe aceste surse. Cei mai mulți dintre candidații examinați dețin un cont de Facebook – 110, urmați de către Odnoklassniki – 49, Instagram – 48, Youtube – 24 și site-uri/bloguri – 2.

Pe Facebook, cea mai urmărită formațiune politică care candidează pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 este Partidul “Șor” cu 22 610 de urmăritori, ceea ce înseamnă cu 1277 fani mai mulți decât în perioada pre-electorală. Urmează Partidul Liberal cu 16 227 fani, Partidul Nostru cu 13330 fani și Partidul Democrat cu 11 731 fani. În rândul candidaților din circumscripțiile uninominale, cei mai urmăriți sunt candidații Blocului ACUM în circumscripțiile uninominale, paginile cărora au în mediu un număr de 12 965 de urmăritori. Aceștia sunt urmați de către reprezentanții Partidului Politic “Șor” cu circa 8000 de urmăritori și candidații afiliați Partidului Democrat, cu 4966 de urmăritori ca medie generală.

Pe Odnoklassniki, Partidul Nostru, unica formațiune politică care are grup marcat cu bifa oficial, cu 45586 de membri în grup. Următoare formațiune politică este Partidul Socialiștilor, cu 2159 membri în grupul de pe Odnoklassniki. În rândul candidaților din circumscripțiile uninominale, lider este Blocul ACUM, cu 2814 de urmăritori în medie per candidat. Această formațiune este urmată de către Partidul Democrat, cu 363 de urmăritori și Partidul Nostru – 259 de urmăritori în medie per concurent electoral.

Pe platforma Youtube (Anexa 3), 11 din cele 15 formațiuni politice au cont, însă aproape jumătate din ele au fost inactive în perioada analizată. Cel mai activ partid pe această platformă a fost Partidul Democrat cu 71 de video-uri încărcate, Partidul Socialiștilor cu 24 video-uri, urmat de Partidul Mișcarea Populară Antimafie cu 15 video-uri încărcate. În rândul candidaților din circumscripțiile uninominale, cei mai activi utilizatori au fost candidații din partea Partidului Politic “Șor” cu 658 abonați și 23 video-uri plasate, urmați de către Partidul Democrat cu 73,3 de abonați și 2,8 video-uri plasate ca medie. Pe treapta a treia s-au clasat candidații din partea Blocului ACUM cu 76,6 abonați și 0,4 video-uri plasate ca medie.

Utilizarea publicității politice online în timpul campaniei electorale ar trebui să determine revizuirea eficienței legislației electorale actuale. În acest sens, este necesară actualizarea legislației, astfel încât aceasta să reflecte importanța crescândă a campaniilor digitale electorale. Aceasta ar trebui să includă o actualizare a metodelor de monitorizare în ceea ce privește selectarea mijloacelor de informare pentru monitorizare (adăugarea monitorizării conținutului online), revizuirea metodelor de monitorizare a cheltuielilor pentru campanile digitale, ș.a.

Autorii raportului menționează necesară perfecționarea unor metode de monitorizare a conținutului digital publicat de către concurenții electorali. În acest sens, Comisia Electorală Centrală ar trebui să stabilească o serie de prevederi menite să reglementeze activitatea partidelor și candidaților electorali în mediul online, în special pe dimensiunea materialelor distribuite, limbajului utilizat, etc. Asumarea acestor reguli de către candidații înscriși în cursa electorală ar conduce la excluderea acestora din lista de vot în cazul în care se atestă nereguli și/sau încălcări. În acest sens, astfel de prevederi ar putea fi incluse de exemplu într-un capitol separat în Codul de conduită privind desfășurarea și reflectarea campaniei electorale. La moment, în acest document nu există nici o mențiune despre activitatea în spațiul online a concurenților electorali.

La capitolul raportare financiară ar trebui să fie modificate regulile pentru raportarea cheltuielilor, incluzând noi categorii care ar trebui să ofere mai multe informații despre banii cheltuiți pe campanii digitale. În prezent, singura categorie din rapoartele financiare care vizează aceste cheltuieli este “mijloace de informare electronice”, ce include atât publicitatea difuzată pe platformele web, cât și pe rețelele sociale. Includerea unei sub-categorii de cheltuieli pentru promovarea concurenților electorali pe rețelele sociale în rapoartele financiare ar facilita monitorizarea fondurilor cheltuite pentru acest tip de publicitate.

Raportul de monitorizare cu tema: ” Activitatea concurenților electorali pe dimensiunea online în timpul campaniei electorale” face parte din proiectul „Monitoring online electoral activity – Parliamentary elections 2019” care este implementat în perioada octombrie 2018 – martie 2019 de Fundația Youth Development for Innovation cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:

Igor Ciurea, coordonator proiect,

Fundația Youth Development for Innovation,

E-mail: iciurea@y4i.eu  

Tel: +373 69 531 061