Granturi pentru Crearea sau Dezvoltarea unei Afaceri Sociale

Programul de granturi  are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea  creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale țintite să creeze locuri muncă și oportunități de integrare social-profesională a grupurilor vulnerabile, care va contribui ulterior la  bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

Prin intermediul granturilor, oferite în cadrul acestui concurs, vor fi susținute următoarele activități:

 • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenorial social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri.

În cadrul acestui concurs va fi finanțat doar un singur proiect. Suma maximă oferită nu va depăși 35 000 EUR. Perioada de implementare a proiectului finanțat în cadrul acestui concurs de granturi va fi minim de 16 luni și maximum 18 de luni.

Solicitanți eligibili:

 • să fie persoane juridice stabilite și înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritățile moldovenești;
 • să fie organizații nonprofit (necomerciale);
 • să fie organizații ale societății civile, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale;.
 • să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar;
 • să desfășoare activitățile în unul sau mai multe raioane, cu excepția următoarelor: Anenii Noi, Orhei, or. Bălți, Sângerei, Criuleni și Cahul;
 • să-și asume înregistrarea și certificarea unei întreprinderi sociale în primul an de implementare a proiectului, în condițiile legii  nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a participa la concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
 2. Bugetul solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene;
 3. Planul de afaceri completat conform formularului inclusiv previziunile financiare si fluxul mijloacelor bănești planificat;
 4. CV-ul persoanelor cheie implicate in administrarea întreprinderii sociale;
 5. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale (dacă este cazul) cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi;
 6. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator;
 7. Situația de profit și pierdere pentru întreprinderile existente;
 8. Fișa cu date generale ale întreprinderii pentru întreprinderile create deja;
 9. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la proiectul depus (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.)

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi antreprenoriat social” până la data de 01 iulie 2022.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi antreprenoriat social” vor fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md

Pentru mai multe detalii accesați pagina web.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 11 iulie 2022.