TERMENI DE REFERINȚĂ: Contractare expert sau organizație pentru cartarea organizațiilor de voluntariat și dezvoltarea documentelor de funcționare și planificare a activităților Coaliției pentru Voluntariat

Fundația Youth Development for Innovation (Y4I), din resurse financiare oferite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova  (MECC), oferite în cadrul Programului de Granturi 2019, anunță un concurs pentru selectarea unui Expert sau organizație pentru cartarea organizațiilor de voluntariat și dezvoltarea documentelor de funcționare și planificare a activităților Coaliției pentru Voluntariat” în cadrul proiectului Festivalul voluntarilor 2019. 

Funcția ”Expert sau organizație pentru cartarea organizațiilor de voluntariat și dezvoltarea documentelor de funcționare și planificare a activităților Coaliției pentru Voluntariat”
Obiectivele contractului Cartarea organizațiilor active în domeniul voluntariatului și a organizațiilor care lucrează cu grupuri specifice de beneficiari (persoane din grupuri vulnerabile, minorități etnice, Transnistria, etc.) cu privire la dificultățile și succesele în domeniul promovării voluntariatului și oportunitatea relansării Coaliției pentru Promovarea Voluntariatului (CPV).

 

Expertul va consolida rezultatele cartării într-un scurt raport care va sta la baza Relansării activității Coaliției pentru Promovarea Voluntariatului și aprobarea documentelor de funcționare a acesteia.

Locație: Chișinău, Republica Moldova
Data limită pentru aplicare  01 august 2019
Implicare Contract prestări servicii (total 33 zile lucrătoare) după cum urmează:

–       15 zile pentru cartarea organizațiilor active în domeniul voluntariatului și a organizațiilor care lucrează cu grupuri specifice de beneficiari (persoane din grupuri vulnerabile, minorități etnice, Transnistria, etc.);

–       15 zile pentru Relansarea activității Coaliției pentru Promovarea Voluntariatului și aprobarea documentelor de funcționare a acesteia.

–       3 zile pentru Organizarea a 3 module de instruire și consolidare cu participarea coordonatorilor de voluntari din cadrul organizațiilor gazdă a activităților de voluntariat.

Limba de lucru: Româna

 

 1. Context

Fundația Youth Development for Innovation (Y4I) este o organizație non-profit fondată în 2015 ca răspuns la nevoia stringentă de implicare în implementarea proiectelor educaționale dedicate dezvoltării și instruirii noii generații.

Datorită eforturilor coordonate a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat și a altor actori publici și privați, sectorul de voluntariat a înregistrat succese importante în ultimii ani. Dezvoltarea componentei normative a constituit și oferă în continuare un suport solid de susținere a promovării voluntariatului în rândul tinerilor și a altor categorii a populației. Cu toate aceste rezultate, se impune concentrarea mai intensă pe componenta practică de lucru cu diferite categorii de persoane și actori publici.

Printr-un consens comun, Coaliția pentru promovarea legii și a activității de voluntariat a decis că în formatul actual aceasta și-a atins obiectivele și misiunea inițială. În același timp mai multe organizații și-au manifestat interesul în resetarea și relansarea Coaliției într-un format și componență nouă, care ar permite concentrarea pe promovarea practică a voluntariatului și valorificarea prevederilor legislative existente, cu o atenție sporită către lucrul cu autoritățile publice, organizații care lucrează cu grupuri vulnerabile a populației, organizații profesionale (pentru sporirea voluntariatului profesionist), alte categorii și actori.

Cultura voluntariatului ar putea cunoaște o creștere semnificativă în cazul în care s-ar dezvolta cât mai multe tipuri de voluntariat segmentate pe vârste și care să aibă un caracter cât mai social. Dezvoltarea voluntariatului online ar putea crește numărul de tineri voluntari care preferă să lucreze în fața calculatorului, decât să iasă din casă și să meargă până la instituția gazdă. Voluntariatul neformal sub 14 ani poate dezvolta cultura voluntariatului de la vârste fragede, forma aptitudini și abilități care sunt necesare în viață[1]. Conform mai multor studii observăm categorii de persoane sub reprezentate sau implicate în activități de voluntariat și pentru valorificarea acestui potențial sunt necesare acțiuni coordonate și bine țintite[2].

Existența unor prevederi normative precum: Legea nr. 121 cu privire la voluntariat, HG 158 cu privire la implementarea legii nr. 121, Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, Legea cu privire la Tineretul oferă o oportunitate și un potențial ce trebuie valorificat de către sectorul de tineret.

Proiectul „Festivalul voluntarilor 2019” își propune să consolideze cultura voluntariatului în Republica Moldova și să crească numărului de persoane implicate în acțiuni de voluntariat, inclusiv din grupurile vulnerabile (tineri cu dizabilități, tineri din centrele de plasament, minorități etnice etc).

În acest context, pentru implementarea activităților proiectului, Fundația Y4I angajează ”Expert cartarea organizațiilor de voluntariat și dezvoltarea documentelor de funcționare și planificare a activităților Coaliției pentru Voluntariat”.

 1. Specificul funcției:

Expertul în cartarea organizațiilor de voluntariat și dezvoltarea documentelor de funcționare și planificare a activităților Coaliției pentru Voluntariat va avea următoarele responsabilități:

 • Dezvoltarea metodologiei de evaluare a activității organizațiilor în domeniul voluntariatului;
 • Elaborarea chestionarului de activitate în domeniul voluntariatului;
 • Colectarea de date de monitorizare (minim 100 organizații participante la chestionare);
 • Elaborarea unui set de recomandări pentru îmbunătățirea proceselor în domeniul organizațiilor de voluntariat;
 • Elaborarea documentelor de funcționare și planificare a activităților Coaliției pentru Voluntariat” pentru următorii 3-5 ani;
 • Prezentarea publică:
  • a raportului de monitorizare și evaluare a organizațiilor de voluntariat;
  • a declarației de relansare și prioritățile de activitate; planul de acțiuni și regulamentul de activitate a Coaliției pentru Voluntariat.
 1. Cerințe față de candidați:

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Cunoașterea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020 (20 puncte);
 • Cunoașterea Legii voluntariatului nr. 121/2010 și ale Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121/2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 158/2010 și a standardelor internaționale (20 puncte);
 • Cunoașterea ”Ghidul coordonatorului de voluntari din Republica Moldova”(10 puncte);
 • Experiența în domeniul de tineret și de voluntariat (20 puncte);
 • Experiență anterioară în activități similare (20 puncte);
 • Cunoașterea tendințelor și tehnicilor inovatoare și interactive de instruire; (10 puncte);
 • Neafiliere și non-partizanat politic;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă;
 • Competențe de comunicare.

Total: 100 puncte.

 1. Sarcini și termene de realizare
Nr. Denumirea activității Zile de lucru Termen limită
1.      Dezvoltarea metodologiei de evaluare a activității organizațiilor în domeniul voluntariatului; 1 zi
2.      Elaborarea chestionarului de activitate în domeniul voluntariatului; 1 zi
3.      Colectarea de date de monitorizare (minim 100 organizații participante la chestionare); 7 zile
4.      Elaborarea raportului și a unui set de recomandări pentru îmbunătățirea proceselor în domeniul organizațiilor de voluntariat; 5 zile
5. Organizarea a 3 module de instruire și consolidare cu participarea coordonatorilor de voluntari din cadrul organizațiilor gazdă a activităților de voluntariat 3 zile
6. Elaborarea declarației de constituire și facilitarea identificării prioritățile de dezvoltare a Coaliției pentru Voluntariat; 5 zile
7. Elaborare Regulament  de funcționare și a planului de acțiuni  a Coaliției pentru Voluntariat; 10 zile
8.      Prezentarea publică a raportului de monitorizare și evaluare; 1 zi 20 septembrie
Total 33 zile
 1. Modalitatea de aplicare şi selectare

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la office@y4i.eu (emailul coordonatorului de proiect Nistor Lazar va fi pus în copie, email: nlazar@y4i.eu) dosarul de aplicare denumit Expert cartarea organizațiilor de voluntariat și dezvoltarea documentelor de funcționare și planificare a activităților Coaliției pentru Voluntariat”, care va conține CV și o schiță de 1-2 pagini de metodologie de lucru. Metodologia de lucru va include și costul brut al unei zile de lucru a expertului sau organizației aplicante.

Data limită de aplicare este 22 iulie, ora 18:00. Persoanele selectate pentru a doua etapă a concursului vor fi invitate la interviu.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să contactați:

Nistor Lazar, Manager proiecte
Fundația „Youth Development for Innovation” (Y4I)
Tel/fax: 022 00 00 44
Email: nlazar@y4i.eu
Website: www.y4i.eu

*Vor fi contactați doar organizațiile sau candidații selectați pentru interviu.

[1] Studiu Voluntariatul în Republica Moldova. Între realități și perspective.

[2] Notă Analitică. „Cât de populare sunt activitățile de voluntariat și întrunirile la moldoveni.”