START pentru TINERI

O nouă oportunitate pentru tinerii care doresc să-şi creeze o afacere acasă!

Programul “START pentru TINERI – o afacere durabilă la tine acasă” are ca obiectiv promovarea antreprenoriaTului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.

Inițiativa de suport antreprenorial oferă facilități extinse în vederea valorificării potențialului antreprenorial al tinerei generații. Astfel, tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere, pot beneficia atât de suport consultativ/educațional, cât și de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune de grant.

Impactul noului Program de susținere antreprenorială urmează a fi cuantificat prin atingerea următoarelor obiective:

  • menținerea tinerilor în țară, inclusiv în zonele rurale;
  • îmbunătățirea/dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor;
  • sporirea numărului de afaceri cu elemente inovatoare și cu viziune strategică racordată la cadrul de dezvoltare durabilă.

Prin intermediul Programului vor fi oferite două forme de suport financiar. Astfel, tinerii vor putea beneficia de granturi de până la 200 de mii lei.
Mai multe detalii găsiţi aici.